fotografie Adri Verhoosel

Touching The Invisable

Als beeldend, kunstenaar, musicus en vormgever ga ik de uitdaging aan steeds te vernieuwen, onbekend terrein te betreden.

De natuur geeft mij hierbij onuitputtelijke inspiratie. Vorm en inhoud vinden als vanzelf zijn weg.
De oneindigheid die ik in contact met de bron ervaar openbaart zich in unieke op zichzelf staande kunstuitingen.