portret trees

Met mijn creatieve talent vind ik mijn vorm in muziek en schilderijen. Authentiek zijn en intuïtief aanvoelen wat zich op dat moment aandient zijn voor mij essentieel in mijn manier van werken.Door te associëren, te spelen met kleur, licht en donker, onvoorspelbaar en vrij, creëert zich steeds iets nieuws. Ik zie gemakkelijk structuren, hoe er verbanden zijn in de onderliggende samenhang van verschillende elementen.Het onzichtbare wordt zichtbaar. Met deze uitdrukkingskracht hoop ik anderen te inspireren.
Door mijn conceptmatige manier van denken breng ik verbindingen tot stand tussen mensen en mens en samenleving.